Niederländischer Text #15: Als ik Sir Gawain was geweest

Als ik Sir Gawain was geweest, zou ik ook naar het keerstfeest op Camelot heen gegangen gegaan zijn en met de andere ridderen hebben gevierd. Ik zou met Artus en Guinevere wijn hebben gedronken en veel goede dingen hebben gegeten.

Als ik Sir Gawain was geweest, zou ik ook hebben gezegd dat ik met de Groene Ridder wilde vechten, zodat ik niet als een lafbek zou hebben gebleken, maar ik zou een andere keus hebben gemaakt: ik denk niet dat ik hem een slag zou hebben willen geven met een zwaard zou hebben geslagen op een manier die hem doode, maar slechts een heel zachte slag zodat er geen gevaar voor mijn leven zou hebben bestonden bestaan.

Als ik hem was geweest zou ik later ook geen liefdesverhouding met de vrouw van de eigenaar van het kasteel hebben begonnen, maar ik zou wel met haar moeder hebben gesproken om uit te vinden waarom ze gewoonlijk niets zei, en dat zou me hebben geholpen de hoofdloze vrouw (de vrouw zonder hoofd) beter te begrijpen (verstaan).

Als ik Sir Gawain was geweest, zou ik mijn ervaring met de Groene Ridder als een spirituele reis hebben gezien en mijn leven veranderen.

Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmst du dem zu.

Datenschutzerklärung