Niederländischer Text #30

Minimalisme en soberheid

Tijdens de laatste tien jaar of zo worden twee thema’s veel in de media besproken: minimalisme en soberheid. Minimalisme beschrijft een levensstijl die gemarkeerd wordt door weinig te bezitten en soberheid gaat misschien nog een stap verder – wie sober leeft, wil niet alleen niet zoveel bezitten, maar ook zoveel geld (als?) mogelijk sparen.

De redenen voor een minimalistische levensstijl zijn heel divers. Enkele mensen zeggen dat ze tijdens hun leven uitgevonden hebben dat het ze niet gelukkig maakt om veel te bezitten en dat ze liefer veel willen opleven. Andere mensen voelen zich ongemakkelijk als ze in een huis wonen waar iedere hoek vol zit met dingen. En weer andere zeggen dat ze minimalistisch leven om iets goeds voor het milieu te doen, bijvoorbeeld omdat ze niet zoveel dingen kopen en dan ook niet weggooien. Er zijn zelfs mensen die minimalistisch leven om geestelijke redenen, quasi een beetje als in een klooster, waar de mensen zich niet op hun bezit maar op god concentreeren.

Veel minimalisten zeggen dat hun levensstijl hun veroorlooft meer tijd voor zichzelf en voor hun familie te hebben, omdat ze niet zoveel tijd nodig hebben om hun besit te beheren (schoonmaken etc.). Ze weten precies wat ze hebben en waar het is, zodat ze niets moeten zoeken als ze het willen gebruiken. Haar leven (en woning) is overzichtelijker.

Minimalisten sparen globaal genomen wel geld, maar dat is niet de hoofdreden voor hun keus om minimalistisch te leven.

Uiteraard zijn de redenen voor een sobere levensstijl ook heel verschillend, maar het doel is eigenlijk in elk geval hetzelfde: zoveel geld te sparen als mogelijk. Enkele mensen doen dat omdat ze een bijzonder financieel doel hebben, andere omdat ze ertoe gedwongen zijn of omdat ze het gevoel hebben al genoeg te bezitten. Enkele zeggen ook dat een sobere levensstijl nog beter voor het milieu is dan een minimalistische, omdat de mensen probeeren ieder ding te repareren of opnieuw op een andere manier te gebruiken als het kapot is. Enkele sobere mensen gebruiken zelf het papier van de boter om ermee een bakblik te beboteren, zodat ze werkelijk het laatste kleine stuk boter kunnen gebruiken.

Ik persoonlijk probeer (na/van?) een mengsel van deze levensstijlen te leven. Ik vind het goed niet zoveel te bezitten omdat dat betekent dat ik niet zoveel tijd nodig heb om het huis schoon te maken. Veel dingen in het huis te hebben blijkt me onrustig en ik vind het ook niet leuk naar dingen zoeken te moeten. Bovendien hebben mijn man en ik het doel in de toekomst een barrièrevrije woning te kopen.

Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmst du dem zu.

Datenschutzerklärung