Schwedisch mit System, Übungen aus Kapitel 1

Übung 1

 1. Kalle talar svenska. Han kommer från Stockholm.
 2. Pauls mormor kommer från Italia. Hon heter Gina.
 3. Danmark är ett land. Det gränsar till Sverige.
 4. Peter och Åsa bor i Frankrike. De studerer i Paris.
 5. Hej, varifrån kommer ni? Vi kommer fra Polen.
 6. Vad heter du? Jag heter Göran.
 7. Var bor Linda? Hon bor på rum sex.

Übung 3

 1. Peter bor i Stockholm.
 2. Hon förstår lite finska.
 3. De kommer från Danmark.
 4. Vi dricker glögg.
 5. Han läser en bok.
 6. Carl Gustaf är Sveriges konung.
 7. De talar franska och engelska.
 8. Jag studerar i Paris.

Übung 4

A: Hej, jag heter Paul.

B: Hej, jag heter Linda.

A: Varifrån kommer du?

B: Jag kommer från Finland. Och du?

A: Jag kommer fra Polen. Vad gör du i Sverige?

B: Jag studerar svenska. Studerar du också svenska?

A: Nej, men jag förstår lite.

Übung 5

 1. Vad heter du?
 2. Varifrån kommer du?
 3. Vad heter Danmarks huvudstad?
 4. De bor på rum fem.
 5. Han er från Köln.
 6. Talar de italienska?
 7. Vem er skogens kongung?
 8. Vilket land gränsar Sverige till?

Übung 6

 1. Vad heter du?
 2. Varifrån kommer du?
 3. Talar du svenska?
 4. Var bor du?

Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmst du dem zu.

Datenschutzerklärung